Газрын тос

ashigttt

Ашигт Малтмал Газрын Тосны Газраас хэвлэлийн бага хурал хийлээ

2017 оны 07-р сарын 27 өдөр, 13:32
Монгол улс нь 2017 оны Баялгийн засаглалын индекст авч болох 100-аас хангалттай буюу 64 оноо авснаар үнэлгээнд хамрагдсан 89 орноос 15 дугаар байрт, Евроазийн бүс нутгийн 9 орноос тэргүүн байрт орсон. Нүүрсний олборлолт, экспортын хэмжээ өсөв 2017 оны 7 дугаар сарын 25-ны байдлаар өссөн дүнгээр 26...